Produkter Service Online-services Broschyrer Referenser Om oss Kontakt Aktuellt Lediga jobb
 
Skruvkompressorer
  Heat Recovery
    Standardutförande
    påbyggd kyltork
    med varvtalstyrning
  OILFREE.AIR
  Kolvkompressorer
  Dentalkompressorer
  Tryckluftsbehandling
  Styrningar
  Vakuumskruvkompressorer
  Blåsmaskiner
  Mobila kompressorer
  Originaldelar
  SIGMA PET AIR
  SIGMA AIR UTILITY
  Säkerhetsdatablad
  Industry 4.0
 
  

Värmeåtervinning sparar pengar och skonar miljön

 

Varför återvinna värme?

Egentligen skulle frågan formuleras: Varför inte?
Slutligen omvandlar varje skruvkompressor 100 % av den tillförda (elektriska) drivenergin till värmeenergi. Av detta återvinns upp till 96 %, som kan användas till exempelvis för uppvärmning eller till varmvatten. Detta sänker den primära energiförbrukningen och förbättrar den totala energibalansen avsevärt.

heat recovery

diagramm

Värme i kompressorn

En skruvkompressor omvandlar 100 % av den elektriska drivenergin till värmeenergi.

I värmeflödesdiagrammet (till vänster) visas hur denna energi fördelas i kompressorsystemet — och i vilken hög utsträckning den kan återvinnas:

Ungefär 96 % kan återvanvändas, 2 % kvarstår i tryckluften i form av värme, och 2 % avges som värmestrålning. Men varifrån kommer då den användbara energin i tryckluften?

Svaret är enkelt, och kanske överraskande: När elektrisk drivenergi komprimeras och omvandlas till värmeenergi laddas luften i kompressorn med en energipotential. Detta motsvarar ca 25 % av kompressorns elektriska effektupptagning. Den kan först användas när tryckluften tryckavlastas på användningsplatsen och då avlägsnar värmeenergi från omgivningen. Beroende på tryck- och läckageförluster i tryckluftssystemet kan mer eller mindre av denna energi utnyttjas.

 
KAESER home Search Sitemap
Mer Info
Varmluftsanvändning
Värmeväxlarsystem
Video-Testimonial
Broschyrer:
PTG, SWT
Compressed air treatment

ico_contactKontaktformulär

Logo-fewer-CO2-emissions

tillbaka top
Sekretesspolicy, KAESER KOMPRESSORER AB, info.sweden@kaeser.com