Produkter Service Online-services Broschyrer Referenser Om oss Kontakt Aktuellt Lediga jobb
 
  Skruvkompressorer
  OILFREE.AIR
  Kolvkompressorer
  Dentalkompressorer
  Tryckluftsbehandling
  Styrningar
  Vakuumskruvkompressorer
  Blåsmaskiner
  Mobila kompressorer
  Originaldelar
  SIGMA PET AIR
  SIGMA AIR UTILITY
  Säkerhetsdatablad
Industry 4.0
 
  

Industrie 4.0 – Framtiden har börjat

 

Utforma, anpassa, designa själv – individualitet ligger i människans natur. Men hur klarar en hel industri att möta denna önskan om individuella standardprodukter? 

Industrie 4.0

Välkommen till den fjärde industriella revolutionen

Den digitala kommunikationen mellan en detalj och en maskin möjliggör för första gången individuella produkter, tillverkade i en industriell masstillverkning. Denna utveckling ställer oss inför helt nya utmaningar. Men vi på Kaeser är förberedda på det. Som din partner erbjuder vi smarta tryckluftslösningar med hittills okänd effektivitet, vilka smidigt passar in i din produktions- och energistyrning.

KAESER 4.0 – realtidsanpassning och förutseende underhåll

Intelligent nätverksanslutna Kaeser tryckluftssystem levererar i superflexibla Industrie 4.0-produktionsmiljöer tillförlitligt den i varje situation efterfrågade tryckluftsprestandan och -kvaliteten. Dessutom upptäcks alltid avvikelser i tryckluftsnätet mycket tidigt, så att serviceåtgärder kan vidtas innan ett fel överhuvudtaget har inträffat.

I allt detta spelar samkörningsenheten SIGMA AIR MANAGER 4.0 en huvudroll. Som hjärtat i hela SIGMA NETWORK överför den tryckluftsstationens alla effektparametrar i realtid till KAESER:s DATA CENTER, där de analyseras, bearbetas, kompletteras med Kaeser:s expertkunskaper och skickas till olika mobila ändutrustningar (övervaknings-cockpits). Denna realtidsanalys med Kaeser-kunnande är det som möjliggör förutseendet av servicebehovet.

Fördelarna för dig

  • Variabel anpassning av tryckluftsstyrningen för en individualiserad serietillverkning.
  • Bästa möjliga effektivitet genom kontinuerlig övervakning och optimering i realtid.
  • Högsta möjliga tillgänglighet genom fjärrdiagnos, förutseende underhåll och undvikande av kritiska tillstånd.
  • Optimal framtidssäkerhet genom flera gränssnitt, enkla uppdateringar och inbyggd energistyrning enligt ISO 50001.

SIGMA AIR MANAGER 4.0Kärnverksamheten

All information angående funktioner, utrustning och tekniska finesser hos vår samstyrningsenhet hittar du här: SIGMA AIR MANAGER 4.0

 
KAESER home Search Sitemap
Mer Info
Industri 4.0: Frågor och svar

ico_contactKontaktformulär

Logo-fewer-CO2-emissions

tillbaka top
Sekretesspolicy, KAESER KOMPRESSORER AB, info.sweden@kaeser.com