Produkter Service Online-services Broschyrer Referenser Om oss Kontakt Aktuellt Lediga jobb
 
 

Nya torra skruvkompressorer

"CSG-2" heter den nya serien av torra skruvkompressorer fån Kaeser. Leveranskapacitet för tvåstegsmaskinerna med motoreffekt från 37 till 90 kW täcker 5,4 till 13 m³/min, med tryckvärden från 4 till 10 bar (ü). Dett betyder att tillsammans med den hittillsvarande serien "DSG-2" och "FSG-2" täcker Kaeser-torragångs nu kapaciteter från 5,4 till 50 resp. 51,8 m³/min (med varvtalsreglering).

Maskinkonceptet i "CSG-2"-anläggningar gör det möjligt att leverera högeffektiv tryckluftsförsörjning när torra kompressorer är en förutsättning. De olika modellerna kan levereras luft- eller vattenkylda. Dessutom finns även varvtalsreglerade "SFC" versioner för användningar med varierande tryckluftsbehov.

Hjärtat i varje Kaeser "Oilfree "Air" kompressor är den välkända och erkända tvåstegs torra skruvkompressorblocket. Robust och pålitlig garanteras, maximal kostnadseffektivitet under hela livstiden. Skruvrotorerna är belagda med "Ultra Coat", som tål temperaturer på upp till 300° C och bidrar till att sänka kostnaderna. Behandlingen är ytterst hållbar. På så sätt bibehålls behandlingens tätande och skyddande funktion och kompressorns kapacitet förblir konstant under många år. Den behöver altså inte efter lång tids användning mer energi för att leverera sin börvärdesmängd än som ny. Det innebär mycket gynsam totalkostnad. Till detta bidrar också möjligheten, att kyla anläggningen till omgivningstemperaturer från 45 °C kostnadseffektivt med luft.

Den nya "Sigma Control 2" styrningen med Industri PC bas, sörjer för tillförlitlig och energieffektiv drift av serie CSG-2". För ytterligare energibesparing bidrar flera valbara regleringstyper, kopplingsur och grundlastomkopplingsfunktioner. En exakt arbetande elektronisk tryckupptagare gör det möjligt att dessutom välja kopplingsskillnaden snävare och på så sätt spara ännu mer energi. Men "Sigma Control 2" erbjuder ännu fler fördelar: Variabla gränssnitt och för första gången även insticksbara kommunikationsmoduler ökar flexibiliteten vid anslutning till maskinövergripande tryckluftstyrningssystem, till datornätverk respektive till fjärrdiagnos- och övervakningssystem som fjärrservice. Kommunikationen med anläggningen på användningsplatsen blir enklare tack vare en stor display. En SD-kortplats för SD-minneskort gör att utläsningen av dataminnet och programvaruuppdateringar går snabbare. Dessutom finns en RFID-läsare som gör det möjligt att standardisera servicen, öka servicekvaliteten avsevärt och säkra den på ett professionellt sätt. "Sigma Control 2" är även anvarig för övervakning av kompressorn.

Kompressorena drivs av IE 3 ("Premium Efficiency")-motorer som är kända för hög energieffektivitet. I EU blir dessa inte obligatoriska förrän 2015-01-01, men Kaeser går redan nu över till IE3-drivmotorer så att användarna redan innan dess kan spara ytterligare energi. PT 100 givare för mätning och övervakning av motorlindningstemperatur tillhör också utrustningen. På så sätt kan motorns maximalt tillåtna kopplingsfrekvens utnyttjas helt och dyra avlasttider minimeras. I det andra komprimeringssteget kommer rotorer i rostfritt stål till användning till fördel för säkrare tryckluftkvalitet och längre livstid. Till fördel är också att luftutsugningen regleras över hydrauliska inloppsventiler. På så sätt bortfaller det regelbundna bytet av pneumatiska membran. Dessutom ger fiberfria pulsationsdämpare en extremt låg tryckförlust och säker tryckluftskvalitet utan att tryckluften förorenas.

Också med avseende på ljudnivå visar "CSG-2" maskiner, vad dagens teknik förmår: Med hjälp av datorstyrda mätmetoder har man kunnat bestämma och bestämt fånga ljudkällorna och minimera ljudemissionen.

FSG420-2.1

FSG420-2.2

FSG420-2.2

FSG420-2.4

FSG420-2.5

FSG420-2.2

 
KAESER home Search Sitemap
Mer Info
KAESER Toolbox
Vill Du arbeta hos oss?
Informationsmaterial

ico_contactKontaktformulär

Logo-fewer-CO2-emissions

tillbaka top
Sekretesspolicy, KAESER KOMPRESSORER AB, info.sweden@kaeser.com