Produkter Service Online-services Broschyrer Referenser Om oss Kontakt Aktuellt Lediga jobb
 
 
  

Dataskydd

 

Denna hemsida utgör en telemediatjänst. Som telemediatjänstleverantör är vi skyldiga att informera besökaren av hemsidan vid början av användningstillfället om typen, omfattningen av och syftet med insamlingen, användningen och överföringen av personuppgifter.

Skyddet av din integritet vid hanteringen av personuppgifter samt säkerheten för alla företagsdata är en viktig sak för oss. Vi behandlar personuppgifter, som samlats in vid ditt besök på våra webbsidor, med sekretess och självklart enligt de lagstadgade kraven.

Registrering och bearbetning av uppgifter

När du besöker våra webbsidor lagrar vår webbserver standardmässigt din internetleverantörs IP-adress. Vi registrerar även webbsidan från vilken du besöker oss, datum och varaktighet för besöket samt typen av webbläsare och det operativsystemet du använde. Dessa uppgifter samlar vi in för statistiska ändamål, för att diagnostisera serverproblem och för att förbättra vår internettjänst.

Denna hemsida använder {Google Analytics

Google Analytics – en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google") – använder så kallade "Cookies", textfiler, som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av hemsidan. Den informationen som cookien skapade om din användning av denna hemsida (inbegripande din IP-adress, som emellertid anonymiseras före den sparas med metoden "anonymizeIP", så att den inte längre kan tilldelas en anslutning) överförs till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av hemsidan, för att sammanställa rapporter om hemsideaktiviteterna för hemsideoperatören och för att skaffa fram ytterligare tjänster som hör samman med användningen av hemsidan och internet. Google kommer även eventuellt att överföra denna information till tredje part, såvitt detta är godkänt enligt lag eller såvitt den tredje parten bearbetar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Google kommer under inga omständigheter att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra installation av cookies genom att göra en motsvarande inställning i din webbläsares programvara; men vi vill upplysa dig om att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på denna hemsida fullt ut.

Genom att använda denna hemsida förklarar du dig införstådd med bearbetningen av de uppgifter som samlats in om dig av Google på det förut beskrivna sättet och i det förut nämnda syftet.
Du kan motsätta dig insamling av uppgifterna via Google-Analytics med verkan för framtiden, genom att du installerar ett inaktiverings-insticksprogram (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) för din webbläsare.

Du kan förhindra registreringen via Google-Analytics genom att du klickar på följande länk. En Opt-Out-cookie installeras, vilken förhindrar framtida registrering av dina uppgifter vid besök på denna hemsida:

Inaktivera Google Analytics

Användning och överlämnande av personrelaterade uppgifter

För vissa tjänster och viss information på vår webbplats (t.ex. online-ansökan, anmälan till nyhetsbrevet eller till seminarier, användning av kontaktformuläret) behöver vi ha dina personuppgifter, t.ex. namn, adress eller e-postadress. Sådana uppgifter samlar vi bara in om de behövs för att vi ska kunna bearbeta din förfrågan. Dina förfrågningar och uppgifterna samt informationen i dessa vidarebefordras internt till företagets medarbetare eller till företag som är uppdragstagare till oss (t.ex. handelspartner) för att hjälpa oss att bearbeta ditt ärende. Vi vidarebefordrar inga personuppgifter till annan tredje part. Uppgifter får inte säljas eller hyras ut.

Vi sparar personuppgifter i liten omfattning för service- och marknadsföringssyften i den mån lagen tillåter detta. Du kan när som helst invända mot användningen och lagringen av dina uppgifter via info.sweden@kaeser.com.

Eftersom Kaeser Kompressoren SE är ett företag som är verksamt i hela världen kan det för en bättre bearbetning av ditt ärende vara nödvändigt att överlämna dina personuppgifter till lokala dotterföretag resp. affärspartners, vars säte även kan ligga utanför det europeiska ekonomiska området. Dina personuppgifter överlämnas inte till tredje part, förutom då vi är skyldiga att göra det enligt lagliga bestämmelser eller domstolsdirektiv.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina av oss förvaltade uppgifter mot manipulering, förlust, förstörelse och åtkomst av obehöriga.

Länkar till externa hemsidor

På våra hemsidor hänvisar även till tredje parts hemsidor. Tänk på att vi inte har något inflytande över externa hemsidors innehåll och dataskydd samt deras ägare.

Information och övriga rättigheter

Vad gäller insamling och användning av de personrelaterade uppgifterna ger du oss ditt samtycke till att motsvarande protokollförs.

På begäran meddelar vi dig gärna om och vilka personuppgifter som sparats om dig hos oss. Du kan alltid få felaktiga uppgifter korrigerade. Dessutom har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till användning av dina uppgifter med verkan för framtiden.

Klicka här för att komma till vår Personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvarig enligt Artikel 4 GDPR:

KAESER Kompressorer AB
Box 7329
187 14 Täby
Sverige
Besöksadress: Mätslingan 24, Täby
Telefon 08 544 443 30

Dataskyddsombud:

Anders Österman
E-post: info.sweden@kaeser.com

Nationell myndighet med ansvar för dataskydd:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm, Sverige

Besöksadress 
Drottninggatan 29, plan 5
111 51 Stockholm, Sverige

 
KAESER home Search Sitemap
Mer Info
KAESER Toolbox
Vill Du arbeta hos oss?
Informationsmaterial

ico_contactKontaktformulär

Logo-fewer-CO2-emissions

tillbaka top
Sekretesspolicy, KAESER KOMPRESSORER AB, info.sweden@kaeser.com